สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่งงาน จัดดอกไม้งานแต่ง เช่าพร็อพตกแต่งงานแต่งงาน ฉากถ่ายภาพ Backdrop-Gallery-flower ball-Props เค้กปลอม แสตนดอกไม้ ทางเดินเปิดตัว

แพ็คเกจ สถานที่จัดงานแต่งงาน

งานเช้า,งานไทย,งานไทยเช้า,พิธีไทยเช้า-งานเช้าเลี้ยงเที่ยง,งานเช้าเลี้ยงกลางวัน,พิธีไทยเช้าสากลกลางวัน-งานเช้าเลี้ยงเย็น,พิธีไทยเช้าเลี้ยงเย็น-งานเย็น,บุฟเฟต์,โต๊ะจีน-สถานที่จัดงานแต่งงาน,สถานที่จัดงานแต่ง,สถานที่จัดเลี้ยง,แต่งงานในสวน

gallery รูปภาพบรรยากาศงานเย็นพิธีสากล

เรารวบรวมเฉพาะรูปภาพบรรยากาศงานเย็นพิธีสากลนะค่ะ ซึ่งบางคู่รักก็จัดงานเช้าพิธีไทยเลี้ยงเย็นพิธีสากล

สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-61สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-60สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-59สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-58สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-57สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-56สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-55สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-54สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-53สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-52สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-51สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-50สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-49สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ30 สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ29สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ28สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ21สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ27สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ26สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ25สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ24สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ22สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ19สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ18สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ17สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ16สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ20สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ14สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ12สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ09สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ13สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ11สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ10สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ08สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ07สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ06สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ05สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ02สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ01สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ03สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ54 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ53 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ52 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ51 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ50 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ49 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ48 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ47 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ46 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ45 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ44 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ43 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ42 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ41 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ40 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ39 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ38 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ37 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ36 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ35 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ34 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ33 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ32 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ31 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ30 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ59 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ58 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ57 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ56 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ55 สถานที่จัดงานแต่ง11 สถานที่จัดงานแต่ง07 สถานที่จัดงานแต่ง06 สถานที่จัดงานแต่ง05 สถานที่จัดงานแต่งงาน70 สถานที่จัดงานแต่งงาน69 สถานที่จัดงานแต่งงาน68 สถานที่จัดงานแต่งงาน67 สถานที่จัดงานแต่งงาน66 สถานที่จัดงานแต่งงาน65 สถานที่จัดงานแต่งงาน64 สถานที่จัดงานแต่งงาน63 สถานที่จัดงานแต่งงาน62 สถานที่จัดงานแต่งงาน61 สถานที่จัดงานแต่งงาน60 สถานที่จัดงานแต่งงาน59 สถานที่จัดงานแต่งงาน58 สถานที่จัดงานแต่งงาน57 สถานที่จัดงานแต่งงาน56 สถานที่จัดงานแต่งงาน55 สถานที่จัดงานแต่งงาน54 สถานที่จัดงานแต่งงาน53 สถานที่จัดงานแต่งงาน51 สถานที่จัดงานแต่งงาน50 สถานที่จัดงานแต่งงาน47 สถานที่จัดงานแต่งงาน46 สถานที่จัดงานแต่งงาน45 สถานที่จัดงานแต่งงาน44 สถานที่จัดงานแต่งงาน43 สถานที่จัดงานแต่งงาน42 สถานที่จัดงานแต่งงาน30 สถานที่จัดงานแต่งงาน29 สถานที่จัดงานแต่งงาน27 สถานที่จัดงานแต่งงาน26 สถานที่จัดงานแต่งงาน25 สถานที่จัดงานแต่งงาน20 สถานที่จัดงานแต่งงาน21 สถานที่จัดงานแต่งงาน22 สถานที่จัดงานแต่งงาน23 สถานที่จัดงานแต่งงาน24 สถานที่จัดงานแต่งงาน19 สถานที่จัดงานแต่งงาน18 สถานที่จัดงานแต่งงาน17 สถานที่จัดงานแต่งงาน16 สถานที่จัดงานแต่งงาน14 สถานที่จัดงานแต่งงาน13 สถานที่จัดงานแต่งงาน12 สถานที่จัดงานแต่งงาน11 สถานที่จัดงานแต่งงาน10 สถานที่จัดงานแต่งงาน09 สถานที่จัดงานแต่งงาน08 สถานที่จัดงานแต่งงาน07

gallery รูปภาพบรรยากาศงานเลี้ยงกลางวันพิธีสากล

เรารวบรวมภาพเฉพาะรูปภาพบรรยากาศงานเลี้ยงกลางวันพิธีสากลนะค่ะ ซึ่งบางท่านจัดงาน เช้าพิธีไทยเลี้ยงกลางวันพิธีสากลค่ะ

สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-86สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-85สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-79สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-77สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-76สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-75สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-30สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-29สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-27สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-31สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-18สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-05สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-15สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-14เลี้ยงแต่งงาน36 เลี้ยงแต่งงาน35 เลี้ยงแต่งงาน34 เลี้ยงแต่งงาน33 เลี้ยงแต่งงาน30 เลี้ยงแต่งงาน29 เลี้ยงแต่งงาน28 เลี้ยงแต่งงาน27 เลี้ยงแต่งงาน26 เลี้ยงแต่งงาน25 เลี้ยงแต่งงาน22 เช่าlove01 สถานที่จัดงานแต่ง53 สถานที่จัดงานแต่ง52 สถานที่จัดงานแต่ง51 สถานที่จัดงานแต่ง50 สถานที่จัดงานแต่ง48 สถานที่จัดงานแต่ง47 สถานที่จัดงานแต่ง55

งานเลี้ยงเย็น แต่งงานพิธีสากล

ดินแดนแห่งความรักพร้อมให้บริการ

ดูสถานที่ พูดคุยแพ็คเกจ

นัดล่วงหน้าเท่านั้นนะครับ

คลิ๊กแอดไลน์ด้านล่างนะครับ

Click Add Line

โทร.และไอดีไลน์ 098 264 8439

line

งานเลี้ยงเย็น แต่งงานพิธีสากล ราคา 199,000 บาท

สำหรับแขก 200 ท่าน

งานพิธีมงคลสมรสงานเย็นแบบสากล อาหารโต๊ะจีนหรือ บุปเฟ่ต์จำนวนแขก200ท่าน ด้วยบรรยากาศตำหนักเก่าในสวนศิลป์ เราพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลความเรียบร้อยตลอดงานโดยท่านไม่ต้องใช้ออแกไนซ์งานแต่งให้ยุ่งยากสิ้นเปลือง สุดคุ้ม ครบเซ็ท สถานที่ อาหาร ตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้ เรียกว่าครบในราคาโดนใจ เราใส่ใจทุกๆ ขั้นตอนในการจัดงาน   |   จัดเตรียมสถานที่รับประทานอาหาร |  ตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้เหมือนจริงสวยทั้งงาน |  ห้องแอร์สำหรับแต่งตัว- |  เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจอดรถ |  ดนตรีอีเล็คโทนคาราโอเกะและนักร้องหญิง  |  บับเบิ้ล โปรเจ็คเตอร์ และจอฉาย Presentation |  เจ้าหน้าที่ประสานงาน และควบคุมงาน

การชำระเงิน

จองวัน = 10,000 บาท

การโอนเงิน

ชื่อบัญชี เรวัต บุณยรัตพันธุ์
ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 7572 261 411
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 302 2926 599

 

ดูภาพผลงานค่ะ

สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ54 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ53 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ52 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ51 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ50 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ49 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ48 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ47 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ46 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ45 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ44 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ43 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ42 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ41 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ40 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ39 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ38 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ37 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ36 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ35 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ34 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ33 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ32 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ31 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ30 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ29 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ28 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ27 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ59 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ58 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ57 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ56

แต่งเช้าเลี้ยงเที่ยง,ไทย-สากล

ดินแดนแห่งความรักพร้อมให้บริการ

ดูสถานที่ พูดคุยแพ็คเกจ

นัดล่วงหน้าเท่านั้นนะครับ

คลิ๊กแอดไลน์ด้านล่างนะครับ

Click Add Line

โทร.และไอดีไลน์ 098 264 8439

line

 พิธีไทยและพิธีสากล 199,000 เช้า-กลางวัน

 พิธีไทยและพิธีสากล 229,000 บ่าย-เย็น

อาหารเช้า50ท่าน, กลางวันโต๊ะจีน-บุฟเฟต์ 200ท่าน

พิธีไทยเช้า ต่อด้วยพิธีสากล เลี้ยงกลางวัน หรือพิธีไทยบ่าย ต่อด้วยพิธีสากลเย็น เราเริ่มตั่งแต่พิธีสงฆ์จนจบพิธีไทยด้วยส่งตัวเข้าหอ เปลี่ยนชุดแล้วเริ่มพิธีสากลต่อ เริ่มด้วยพิธีกรขึ้นเวทีแนะนำตัว ชวนดูพรีเซ้นเทชั่น เปิดตัวบ่าวสาว เชิญประธาน สัมภาษณ์ จุดเทียน ตัดเค้ก โยนช่อ ราคานี้รวมสถานที่อันสวยงามบรรยากาศ พื้นที่จัดเลี้ยงพร้อมตกแต่ง ดนตรีพร้อมเครื่องเสียง เปิดเพลงบรรเลงตามลำดับพิธีการทุกขั้นตอน ไฟแสงสี บับเบิล ช่อโยน เค้ก มีแม่งาน เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินพิธีการงานเช้าดูแลขั้นตอนทุกขั้นตอน ในช่วงพิธีสากลมีเจ้าหน้าที่ประสานงาน และควบคุมงาน จัดเตรียมบริเวณสถานที่จัดเลี้ยงงานแต่งงานพร้อมตกแต่งให้สวยงามธีมที่ลูกค้าต้องการ – บริเวณหน้างาน ตกแต่งฉากถ่ายรูป มุมแกลเลอรี่ มุมนั่งเล่น – บริเวณทางเดินเชื่อมต่อใต้ต้นไม้ แขวนรูปฟาวเวอร์บอล ตกแต่งเสาไฟ ตกแต่งสถานที่สำหรับพิธีรดน้ำสังข์ – บริเวณรับประทานอาหาร (พื้นที่โล่งมีหลังคาคุม)จัดเตรียมพัดลมไอน้ำ ไอหมอก จัด  โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับรับประทานอาหารตามจำนวนแขก – บริเวณเรือนพิธี (ห้องแอร์) ตกแต่งสถานที่สำหรับพิธีสงฆ์ สู่ขอ รับใหว้ – บริเวณห้องเจ้าสาว (ห้องแอร์) ตกแต่งสถานที่สำหรับพิธีส่งตัว ใช้เป็นห้องแต่งตัว – บริเวณจอดรถ มีเจ้าหน้าที่ดูแลการจอด

การชำระเงิน

จองวัน = 10,000 บาท

การโอนเงิน

ชื่อบัญชี เรวัต บุณยรัตพันธุ์
ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 7572 261 411
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 302 2926 599

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับงานแต่งงาน

สิ่งที่เนำมาให้เจ้าหน้าที่ก่อนวันงาน
1. เงิน 3800 บาท สำหรับถวายพระ
2. รูปใหญ่พร้อมกรอบ รูปเล็กสำหรับตกแต่ง
3. ของขวัญรับไหว้ – ของชำร่วย
4. ผ้าปูและปอกหมอน ( ในกรณีมีส่งตัว )
สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับพิธีแห่ขันหมาก
ฝ่ายชาย
1. ซองผ่านประตูเงินประตูทอง
2. สินสอดทองหมั้น
ฝ่ายเจ้าสาว
ผู้ใหญ่และซองอย่างน้อย4ซองไว้เจรจาผู้ถือต้นกล้วยต้นอ้อย (หรือเหล้า4ขวด)
ต้องเตรียมเพื่อนเจ้าสาว,บ่าว
สำหรับพิธีไหว้ผู้ใหญ่หรือ ยกน้ำชาและหลั่งน้ำ 2ท่าน กรณีมีของชำร่วยเพิ่มอีก1ท่าน สำหรับพิธีรดน้ำสังข์ 3ท่านกรณีมีของชำร่วยเพิ่มอีก1ท่าน
5.พิธีกรสำหรับพิธีสากล

รูปภาพผลงานค่ะ

สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-86 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-85 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-84 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-83 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-82 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-80 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-79 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-77 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-76 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-75 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-14 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-11 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-10 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-09 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-08 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-07 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-06 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-05 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-04 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-03 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-02 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-01 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-15 เลี้ยงแต่งงาน37 เลี้ยงแต่งงาน36 เลี้ยงแต่งงาน35 เลี้ยงแต่งงาน34 เลี้ยงแต่งงาน33 เลี้ยงแต่งงาน32 เลี้ยงแต่งงาน31 เลี้ยงแต่งงาน30 เลี้ยงแต่งงาน29 เลี้ยงแต่งงาน28 เลี้ยงแต่งงาน27 เลี้ยงแต่งงาน26 เลี้ยงแต่งงาน25 เลี้ยงแต่งงาน24 เลี้ยงแต่งงาน23 เลี้ยงแต่งงาน22 เลี้ยงแต่งงาน21 เลี้ยงแต่งงาน20 เลี้ยงแต่งงาน19 เลี้ยงแต่งงาน18 เลี้ยงแต่งงาน17 เลี้ยงแต่งงาน16 เลี้ยงแต่งงาน15 เลี้ยงแต่งงาน14 เลี้ยงแต่งงาน13 เลี้ยงแต่งงาน12 เลี้ยงแต่งงาน11 เลี้ยงแต่งงาน10 เลี้ยงแต่งงาน09 เลี้ยงแต่งงาน08 เลี้ยงแต่งงาน07 เลี้ยงแต่งงาน06 เลี้ยงแต่งงาน05 เลี้ยงแต่งงาน04 เลี้ยงแต่งงาน03 เลี้ยงแต่งงาน01 สถานที่จัดงานแต่ง53 สถานที่จัดงานแต่ง52 สถานที่จัดงานแต่ง51 สถานที่จัดงานแต่ง50 สถานที่จัดงานแต่ง48 สถานที่จัดงานแต่ง47 สถานที่จัดงานแต่ง46 สถานที่จัดงานแต่ง45 สถานที่จัดงานแต่ง44 สถานที่จัดงานแต่ง43 สถานที่จัดงานแต่ง42 สถานที่จัดงานแต่ง41 สถานที่จัดงานแต่ง40 สถานที่จัดงานแต่ง39 สถานที่จัดงานแต่ง38 สถานที่จัดงานแต่ง37 สถานที่จัดงานแต่ง36 สถานที่จัดงานแต่ง35 สถานที่จัดงานแต่ง34 สถานที่จัดงานแต่ง33 สถานที่จัดงานแต่ง32 สถานที่จัดงานแต่ง31 สถานที่จัดงานแต่ง30 สถานที่จัดงานแต่ง29 สถานที่จัดงานแต่ง28 สถานที่จัดงานแต่ง27 สถานที่จัดงานแต่ง26 สถานที่จัดงานแต่ง25 สถานที่จัดงานแต่ง24 สถานที่จัดงานแต่ง55 สถานที่จัดงานแต่ง01 สถานที่จัดงานแต่ง07 สถานที่จัดงานแต่ง05 สถานที่จัดงานแต่ง04 สถานที่จัดงานแต่ง03 สถานที่จัดงานแต่ง02 สถานที่จัดงานแต่ง08 สถานที่จัดงานแต่ง09 สถานที่จัดงานแต่ง11 สถานที่จัดงานแต่ง12 สถานที่จัดงานแต่ง13 สถานที่จัดงานแต่ง18 สถานที่จัดงานแต่ง17 สถานที่จัดงานแต่ง16 สถานที่จัดงานแต่ง15 สถานที่จัดงานแต่ง14 สถานที่จัดงานแต่ง19 สถานที่จัดงานแต่ง20 สถานที่จัดงานแต่ง21 สถานที่จัดงานแต่ง22 สถานที่จัดงานแต่ง23

แต่งเช้าเลี้ยงเที่ยง,พิธีไทย

ดินแดนแห่งความรักพร้อมให้บริการ

ดูสถานที่ พูดคุยแพ็คเกจ

นัดล่วงหน้าเท่านั้นนะครับ

คลิ๊กแอดไลน์ด้านล่างนะครับ

Click Add Line

โทร.และไอดีไลน์ 098 264 8439

line

แต่งเช้าเลี้ยงเที่ยง พิธีไทย แขก50ท่าน 89,000 บาท

ชุดอาหารเช้า50ท่าน,บุฟเฟต์50ท่าน

เราเริ่มตั่งแต่พิธีสงฆ์ จบด้วยส่งตัวเข้าหอ ครบเซ็ตทุกขั้นตอน ส่วนจัดเลี้ยงและพิธีการเราจัดให้หมด คุณจะได้งานเช้าสมบูรณ์แบบกันเลยทีเดียว พื้นที่จัดเลี้ยงพร้อมตกแต่งและ อนุศาสนาจารย์ในการดำเนินพิธีการ จัดเตรียมบริเวณสถานที่จัดเลี้ยงงานแต่งงานพร้อมตกแต่งให้สวยงามธีมที่ลูกค้าต้องการ – บริเวณหน้างาน ตกแต่งฉากถ่ายรูป มุมแกลเลอรี่ มุมนั่งเล่น – บริเวณทางเดินเชื่อมต่อใต้ต้นไม้ แขวนรูปฟาวเวอร์บอล ตกแต่งเสาไฟ ตกแต่งสถานที่สำหรับพิธีรดน้ำสังข์ – บริเวณรับประทานอาหาร (พื้นที่โล่งมีหลังคาคุม)จัดเตรียมพัดลมไอน้ำ ไอหมอก จัดโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับรับประทานอาหารตามจำนวนแขก – บริเวณเรือนพิธี (ห้องแอร์) ตกแต่งสถานที่สำหรับพิธีสงฆ์ สู่ขอ รับใหว้ – บริเวณห้องเจ้าสาว (ห้องแอร์) ตกแต่งสถานที่สำหรับพิธีส่งตัว ใช้เป็นห้องแต่งตัว – บริเวณจอดรถ มีเจ้าหน้าที่ดูแลการจอด มีแม่งาน เจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินพิธีการดูแลขั้นตอนทุกขั้นตอน มีเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องเสียง เปิดเพลงบรรเลงตามลำดับพิธีการทุกขั้นตอน

การชำระเงิน

จองวัน = 10,000 บาท

การโอนเงิน

ชื่อบัญชี เรวัต บุณยรัตพันธุ์
ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 7572 261 411
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 302 2926 599

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับงานแต่งงาน

สิ่งที่นำมาให้เจ้าหน้าที่ก่อนวันงาน
1. เงิน 3800 บาท สำหรับถวายพระ
2. รูปใหญ่พร้อมกรอบ รูปเล็กสำหรับตกแต่ง
3. ของขวัญรับไหว้ – ของชำร่วย
4. ผ้าปูและปอกหมอน ( ในกรณีมีส่งตัว )
สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับพิธีแห่ขันหมาก
ฝ่ายชาย
1. ซองผ่านประตูเงินประตูทอง
2. สินสอดทองหมั้น
ฝ่ายเจ้าสาว
ผู้ใหญ่และซองอย่างน้อย4ซองไว้เจรจาผู้ถือต้นกล้วยต้นอ้อย (หรือเหล้า4ขวด)
ต้องเตรียมเพื่อนเจ้าสาว,บ่าว
สำหรับพิธีไหว้ผู้ใหญ่หรือ ยกน้ำชาและหลั่งน้ำ 2ท่าน กรณีมีของชำร่วยเพิ่มอีก1ท่าน สำหรับพิธีรดน้ำสังข์ 3ท่านกรณีมีของชำร่วยเพิ่มอีก1ท่าน

รูปภาพผลงานค่ะ สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่งงานพิธีไทยสากล10 สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่งงานพิธีไทยสากล09 สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่งงานพิธีไทยสากล08 สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่งงานพิธีไทยสากล07 สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่งงานพิธีไทยสากล06 สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่งงานพิธีไทยสากล05 สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่งงานพิธีไทยสากล04 สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่งงานพิธีไทยสากล01 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-73 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-72 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-71 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-70 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-69 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-68 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-67 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-66 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-65 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-64 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-63 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-62 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ28 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ27 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ26 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ25 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ20 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ19 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ18 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ16 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ21 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ07 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ02 งานเช้าพิธีไทย36 งานเช้าพิธีไทย35 งานเช้าพิธีไทย34 งานเช้าพิธีไทย33 งานเช้าพิธีไทย32 งานเช้าพิธีไทย31 งานเช้าพิธีไทย30 งานเช้าพิธีไทย29 งานเช้าพิธีไทย28 งานเช้าพิธีไทย27 งานเช้าพิธีไทย26 งานเช้าพิธีไทย25 งานเช้าพิธีไทย24 งานเช้าพิธีไทย23 งานเช้าพิธีไทย22 งานเช้าพิธีไทย21 งานเช้าพิธีไทย20 งานเช้าพิธีไทย19 งานเช้าพิธีไทย18 งานเช้าพิธีไทย17 งานเช้าพิธีไทย16 งานเช้าพิธีไทย15 งานเช้าพิธีไทย14 งานเช้าพิธีไทย13 งานเช้าพิธีไทย12 งานเช้าพิธีไทย11 งานเช้าพิธีไทย10 งานเช้าพิธีไทย09 งานเช้าพิธีไทย08 งานเช้าพิธีไทย07 งานเช้าพิธีไทย06 งานเช้าพิธีไทย00สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-30 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-29 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-28 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-26 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-25 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-24 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-23 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-22 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-21 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-31 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-20 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ26 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ25

แต่งเช้าเลี้ยงเย็น ไทยเช้า-สากลเย็น

ดินแดนแห่งความรักพร้อมให้บริการ

ดูสถานที่ พูดคุยแพ็คเกจ

นัดล่วงหน้าเท่านั้นนะครับ

คลิ๊กแอดไลน์ด้านล่างนะครับ

Click Add Line

โทร.และไอดีไลน์ 098 264 8439

line

พิธีไทยเช้า-พิธีสากลเย็น 2ุ69,000 บาท

อาหารเช้า50ท่าน,กลางวัน-บุฟเฟต์50ท่าน,เย็นโต๊ะจีน200ท่าน

สถานที่จัดงานแต่งงาน Lover Land ดินแดนแห่งความรัก รับจัดงานพิธีมงคลสมรส ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเราพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลความเรียบร้อยตลอดงาน แพคเกจ งานเช้าพิธีไทยสุดคุ้ม ครบเซ็ท สถานที่ อาหาร ตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้ ผู้ดำเนินพิธี และทีมงาน รวมทั้งชุดขันหมาก เรียกว่าพิธีครบในราคาโดนใจ เราใส่ใจทุกๆ ขั้นตอนในการจัดงาน   |  1. พิธีสงฆ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  |  2.จัดเตรียมพิธีแห่ขันหมาก พร้อมขันหมากครบชุด มีแม่งานช่วยตั้งขบวนขันหมากให้สวยงามพร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของพานขันหมาก และเป็นพี่เลี้ยงในการเจรจาเพื่อสร้างความสนุกสนาน  |  3. พิธีสู่ขอ ดูสินสอด, พิธีหมั้นสวมแหวน |  4.พิธีไหว้ผู้ใหญ่ |  5.พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ |  6. จัดเตรียมสถานที่รับประทานอาหาร |  7.ตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้เหมือนจริงสวยทั้งงาน |  8.ห้องแอร์สำหรับแต่งตัว-ห้องส่งตัว-ห้องนั่งเล่น |  9.เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจอดรถ ในช่วงเย็นเราจัดพิธีแบบสากล ตกแต่งทางเดินเปิดตัว มีดนตรีอีเล็คโทนคาราโอเกะ  |  บับเบิ้ล โปรเจ็คเตอร์ และจอฉาย Presentation จบด้วยตัดเค้ก โยนช่อดอกไม้

การชำระเงิน

จองวัน = 20,000 บาท

การโอนเงิน

ชื่อบัญชี เรวัต บุณยรัตพันธุ์
ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 7572 261 411
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 302 2926 599

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับงานแต่งงาน

สิ่งที่เนำมาให้เจ้าหน้าที่ก่อนวันงาน
1. เงิน 3800 บาท สำหรับถวายพระ
2. รูปใหญ่พร้อมกรอบ รูปเล็กสำหรับตกแต่ง
3. ของขวัญรับไหว้ – ของชำร่วย
4. ผ้าปูและปอกหมอน ( ในกรณีมีส่งตัว )
สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับพิธีแห่ขันหมาก
ฝ่ายชาย
1. ซองผ่านประตูเงินประตูทอง
2. สินสอดทองหมั้น
ฝ่ายเจ้าสาว
ผู้ใหญ่และซองอย่างน้อย4ซองไว้เจรจาผู้ถือต้นกล้วยต้นอ้อย (หรือเหล้า4ขวด)
ต้องเตรียมเพื่อนเจ้าสาว,บ่าว
สำหรับพิธีไหว้ผู้ใหญ่หรือ ยกน้ำชาและหลั่งน้ำ 2ท่าน กรณีมีของชำร่วยเพิ่มอีก1ท่าน สำหรับพิธีรดน้ำสังข์ 3ท่านกรณีมีของชำร่วยเพิ่มอีก1ท่าน
5.พิธีกรสำหรับพิธีสากล

ภาพผลงานค่ะ

สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-61 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-60 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-59 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-58 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-57 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-56 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-55 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-54 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-53 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-52 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-51 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-50 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-49 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-48 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-47 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-46 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-41 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-42 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-43 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-44 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-45 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-40 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-39 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-38 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-37 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-36 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-35 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-34 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-33 สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-32 สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ30 สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ29 สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ28 สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ27 สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ26 สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ25 สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ24 สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ22 สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ21 สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ20 สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ19 สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ18 สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ17 สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ16 สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ14 สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ13 สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ12 สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ11 สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ10 สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ09 สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ08 สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ07 สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ06 สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ05 สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ03 สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ02 สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่ง-เช่าพร็อพ01 สถานที่จัดงานแต่งงาน70 สถานที่จัดงานแต่งงาน69 สถานที่จัดงานแต่งงาน68 สถานที่จัดงานแต่งงาน67 สถานที่จัดงานแต่งงาน66 สถานที่จัดงานแต่งงาน65 สถานที่จัดงานแต่งงาน64 สถานที่จัดงานแต่งงาน63 สถานที่จัดงานแต่งงาน62 สถานที่จัดงานแต่งงาน61 สถานที่จัดงานแต่งงาน60 สถานที่จัดงานแต่งงาน59 สถานที่จัดงานแต่งงาน58 สถานที่จัดงานแต่งงาน57 สถานที่จัดงานแต่งงาน56 สถานที่จัดงานแต่งงาน55 สถานที่จัดงานแต่งงาน54 สถานที่จัดงานแต่งงาน53 สถานที่จัดงานแต่งงาน51 สถานที่จัดงานแต่งงาน50 สถานที่จัดงานแต่งงาน47 สถานที่จัดงานแต่งงาน46 สถานที่จัดงานแต่งงาน45 สถานที่จัดงานแต่งงาน44 สถานที่จัดงานแต่งงาน43 สถานที่จัดงานแต่งงาน42 สถานที่จัดงานแต่งงาน30 สถานที่จัดงานแต่งงาน29 สถานที่จัดงานแต่งงาน27 สถานที่จัดงานแต่งงาน26 สถานที่จัดงานแต่งงาน25 สถานที่จัดงานแต่งงาน24 สถานที่จัดงานแต่งงาน23 สถานที่จัดงานแต่งงาน22 สถานที่จัดงานแต่งงาน21 สถานที่จัดงานแต่งงาน20 สถานที่จัดงานแต่งงาน19 สถานที่จัดงานแต่งงาน18 สถานที่จัดงานแต่งงาน17 สถานที่จัดงานแต่งงาน16 สถานที่จัดงานแต่งงาน14 สถานที่จัดงานแต่งงาน13 สถานที่จัดงานแต่งงาน12 สถานที่จัดงานแต่งงาน11 สถานที่จัดงานแต่งงาน10 สถานที่จัดงานแต่งงาน09 สถานที่จัดงานแต่งงาน08 สถานที่จัดงานแต่งงาน07 สถานที่จัดงานแต่งงาน06 สถานที่จัดงานแต่งงาน05 สถานที่จัดงานแต่งงาน04 สถานที่จัดงานแต่งงาน03 สถานที่จัดงานแต่งงาน02 สถานที่จัดงานแต่งงาน01