สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่งงาน จัดดอกไม้งานแต่ง เช่าพร็อพตกแต่งงานแต่งงาน ฉากถ่ายภาพ Backdrop-Gallery-flower ball-Props เค้กปลอม แสตนดอกไม้ ทางเดินเปิดตัว

gallery รูปภาพบรรยากาศสถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน Lover Land ดินแดนแห่งความรัก

บรรยากาศตำหนักเก่าในสวนศิลป์

สถานที่นี้เป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะเป็นตำหนักเก่าของ,หม่อมเจ้ามารยาตรกัญญา ดิศกุล ได้ถูกตกแต่งขึ้นใหม่ด้วยแรงศรัทธา และแรงบันดานใจในวิธีคิด และแบบอย่างการดำรงชีวิตของท่านหญิง เราจึงเรียกที่นี่ว่า Lover Land ดินแดนแห่งความรัก เราจัดทำ / งานเช้าพิธีไทย / งานเช้าพิธีไทยเลี้ยงกลางวัน / งานเช้าพิธีไทยเลี้ยงเย็น / จัดเลี้ยงงานเย็น,โต๊ะจีน,บุฟเฟ่,ค็อกเทล ในส่วนของพิธีเช้าเราจัดเตรียม พิธีสงฆ์,พิธีแห่ขันหมาก,พิธีหมั้น,พิธีรับไหว้,พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ ในส่วนของงานเย็นเราก็ดำเนินพิธีการแบบสากล สามารถรองรับแขกได้ที่ 440ท่าน

ภาพบรรยากาศสถานที่
สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-82สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-74สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-23สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-31สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-91สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-90สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-89สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-88สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-94สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-93สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-92สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-16สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-12สถานที่จัดเลี้ยงแต่งงาน-เช่าพร็อบ-ดอกไม้งานแต่ง-03สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ25สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ26สถานที่จัดเลี้ยง-เช่าพร็อพ 01 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ05 สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่งจัดดอกไม้เช่าพร็อพ03 สถานที่จัดเลี้ยงงานแต่งจัดดอกไม้เช่าพร็อพ02 งานเช้าพิธีไทย14 งานเช้าพิธีไทย07 งานเช้าพิธีไทย06 งานเช้าพิธีไทย02 สถานที่จัดงานแต่ง09 สถานที่จัดงานแต่ง03สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ53สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ50สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ45สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ39สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ38สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ37สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ36สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ35สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ34สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ57สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ56สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ23สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ24สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ14 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ13 สถานที่จัดเลี้ยง-ดอกไม้งานแต่ง-เช่าพร็อพ15 งานเช้าพิธีไทย01